+36-70/682-8200 szhsz@szemelyhajosok.hu

Jogszabályok

1 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48915
2 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096
3 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143164
4 2010. évi CXXX. törvény A jogalkotásról http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=132774
5 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról – Ákt http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170
6 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=152383
7 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról (2018.07.01-től) http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202672
8 2001. évi XLVI. törvény a konzuli védelemről http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=56819
9 2005. évi CLXXXIV. törvény a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=95925
10 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143166
11 2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195984
12 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=147260
13 177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202924
Szabályzat magyar szövege http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17108-3R.pdf
26/2017. (VII. 5.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásáról http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202917
14 1949. évi XIII. TÖRVÉNY a Dunán való hajózás rendjének szabályozása tárgyában Belgrádban, 1948. évi augusztus hó 18. napján kelt nemzetközi Egyezmény becikkelyezéséről http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=219
15 2017. évi X. törvény a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a tiszai hajózásról szóló egyezmény kihirdetéséről http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=201039
16 2005. évi CXLI. törvény a belvízi árufuvarozási szerződésről szóló Budapesti Egyezmény (CMNI) kihirdetéséről http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=95568
17 2017. évi CVII. törvény a felelősségnek a belvízi hajózásban való korlátozásáról szóló strasbourgi egyezmény (CLNI 2012) kihirdetéséről http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=204666
A felelősségnek a belvízi hajózásban való korlátozásáról szóló strasbourgi egyezmény (CLNI 2012) http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=300&pageindex=kereses&ev=2017&szo=CLNI&B1=Keres%E9s
18 1973. évi 28. törvényerejű rendelet a belvízi hajók összeütközésével kapcsolatos felelősség egyes szabályainak egységesítéséről Genfben, az 1960. évi március hó 15. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=1577
19 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet az úszólétesítmények lajstromozásáról http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=50141
20 261/2008. (XI. 3.) Korm. rendelet a vízi személyszállítás feltételeiről http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=119735
151/2000. (IX. 1.) Korm. rendelet a nemzetközi jelentőségű víziutakról szóló európai Megállapodás (AGN) kihirdetéséről http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=49937
21 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet  a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198997
22 237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet a hajózási hatóságok feladat- és hatásköréről, valamint illetékességéről http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=66973
515/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet egyes hajózási hatósági eljárások részletes szabályairól http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=206372
23 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet a víziközlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=74601
24 219/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelet a folyami információs szolgáltatásokról http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=112171
25 45/2011. (VIII. 25.) NFM rendelet a folyami információs szolgáltatások szakmai és működtetési szabályairól http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138306
26 15/2001. (IV.27.) KöViM rendelet A hajózási képesítésekről http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=56078
27 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról (Szemleszabályzat) http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=56005
28 57/2011. (XI.22.) NFM rendelet  A víziközlekedés rendjéről szóló (Hajózási Szabályzat) http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138535
29 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet a hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48668
30 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzat http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18921
31 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet a hajózásra alkalmas, illetőleg hajózásra alkalmassá tehető természetes és mesterséges felszíni vizek víziúttá nyilvánításáról http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=64682
32 27/2002. (XII. 5.) GKM rendelet  A víziközlekedés irányítására és a hajóút kitűzésére szolgáló jelekről, valamint e jelek létesítéséről, üzemeltetéséről, módosításáról és megszüntetéséről szóló http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=64987
33 26/2002. (XI. 29.) GKM rendelet a hajós és tengerész szolgálati könyvről http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=64958
34 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM együttes rendelet a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=64801
35 6/2000. (III. 17.) KHVM r. az úszólétesítmények gyógyszerszekrénnyel való felszereléséről és egyes úszólétesítményeken az orvosi szolgálat rendszeresítéséről http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48028
36 49/2002. GKM – a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmények általános üzemeltetési szabályairól, valamint az üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=65472
37 510/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=206367
38 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet a hajózási hatósági eljárások díjairól http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=56472
39 77/2011. (XII. 21.) NFM rendelet a víziközlekedési balesetek és a víziközlekedési események vizsgálatának részletes szabályairól http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138851
40 21/2016. (VII. 12.) NFM rendelet a kedvtelési célú vízi járművek és a motoros vízi sporteszközök alapvető biztonsági követelményeiről http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=196442
41 60/2004. (IV. 24.) GKM rendelet a rajnai hajózásban való részvételi jogosultságot igazoló okmány kiadásáról http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=84752
42 1978. évi 19.tvr. a Genfben, 1966. február 15-én kelt „A belvízi hajók köbözéséről” szóló egyezmény kihirdetéséről http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=3424
43 460/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet Határvízen történő közlekedés engedélyezéséről http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=206241
44 2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=173267
1 A tengeri jellegű vízi utak jegyzéke az Európai Parlament és a Tanács 2006. évi 2006/87. Irányelve http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:389:0001:0260:HU:PDF
2 A TANÁCS 3921/91/EGK RENDELETE (1991. december 16.) a nem honos fuvarozók által valamely tagállam belvízi útjain történő árufuvarozás vagy személyszállítás feltételeinek megállapításáról http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:07:01:31991R3921:HU:PDF
3 A TANÁCS 1356/96/EK RENDELETE (1996. Július 8.) a közlekedési szolgáltatások nyújtására vonatkozó szabadság megvalósításának érdekében bevezetett, a tagállamok közötti belvízi árufuvarozásra vagy személyszállításra alkalmazandó közös szabályokról http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:06:02:31996R1356:HU:PDF
4 A BIZOTTSÁG 415/2007/EK RENDELETE (2007. március 13.) a közösségi belvízi közlekedésre vonatkozó harmonizált folyami információs szolgáltatásokról (RIS) szóló 2005/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkében meghatározott hajóhelyzetmegállapító és nyomon követő rendszerekre vonatkozó műszaki előírásokról http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:105:0035:0087:HU:PDF
5 A BIZOTTSÁG 416/2007/EK RENDELETE (2007. március 22.) a közösségi belvízi közlekedésre vonatkozó harmonizált folyami információs szolgáltatásokról (RIS) szóló 2005/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkében meghatározott, hajósoknak szóló hirdetményekre vonatkozó műszaki előírásokról http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:105:0088:0253:HU:PDF
6 A BIZOTTSÁG 909/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. szeptember 10.) a 2005/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben említett, a belvízi közlekedésben alkalmazott elektronikus térkép-megjelenítő és információs rendszerre (a belvízi közlekedésben alkalmazott ECDIS) vonatkozó műszaki előírásokról http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:258:0001:0041:HU:PDF
7 A Bizottság 164/2010/EU rendelete (2010. január 25.) a közösségi belvízi közlekedésre vonatkozó harmonizált folyami információs szolgáltatásokról (RIS) szóló 2005/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkében meghatározott elektronikus hajózási adatszolgáltatás műszaki előírásairól https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1523560542966&uri=CELEX:32010R0164
8 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/100/EK irányelve ( 2009. szeptember 16.) a belvízi hajókra vonatkozó hajóbizonyítványok kölcsönös elismeréséről http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:259:0008:0013:HU:PDF
9 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2397 irányelve (2017. december 12.) a belvízi hajózásban szükséges szakmai képesítések elismeréséről, valamint a 91/672/EGK és a 96/50/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32017L2397
10 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – GDPR) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
11 A TANÁCS 2014/112/EU IRÁNYELVE (2014. december 19.) az Európai Hajózási Szövetség (EBU), az Európai Hajósok Szervezete (ESO) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) által kötött, a munkaidő-szervezés egyes szempontjainak a belvízi hajózási ágazaton belüli szabályozásáról szóló európai megállapodás végrehajtásáról https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32014L0112