+36-70/682-8200 szhsz@szemelyhajosok.hu

KöViM-rendelet módosítások

Módosult a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV.27.) KöViM, a hajók műszaki előírásairól szóló 13/2001.(IV.10) KöViM rendelet (Szemleszabályzat), valamint egy-egy elemben a Hajózási Szabályzat és a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESzCsM együttes rendelet.

Tájékoztató hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet módosításának belvízi hajósokat érintő fontosabb részleteiről

A Nemzeti Fejlesztési Miniszter 2014. május 6-i hatállyal a következő változtatásokat végezte a címbeli rendeletben (csak a vizsgára készülők számára fontosabbak kiemelve):

1. „A vizsgát a vizsgára való jelentkezés benyújtásától számított 12 hónapon belül meg kell kezdeni.” – amely szabály korlátozza a vizsgahalasztások lehetséges mértékét.

2. „Az iskolarendszerű hajózási szakképzés tanulója a hajózási hatóságtól előrehozott hatósági részvizsgára bocsátását kérheti.” – ami az „A” és „B” kategóriájú hajóvezető vizsgák vizsgatémai, ill. vizsgatárgyai kivételével előrehozott vizsgázást tesz lehetővé úgy, hogy az alapján a hatóság felmentheti a további vizsgakötelezettség alól, ha a jelölt olyan hajózási oktatási intézményben szerezte oklevelét, illetve képesítő bizonyítványát, amelynek tanterve a hajózási hatóság által jóváhagyott szakmai oktatási programot tartalmazza.

3. Módosult az „A” és „B” kategóriás hajóvezetői vizsgára bocsátás egyik feltétele, amely szerint: a vizsgára bocsátás feltételei:

„b) fedélzeti szolgálatban szerzett négy év gyakorlat
ba) amelyből legalább két évet matróz vagy magasabb szintű szolgálatban, belvízi nagyhajón kell megszerezni,
bb) amely a legalább kormányosként szerzett gyakorlat időtartamával csökken, amely csökkenés azonban összességében nem haladhatja meg az egy évet,
bc) amely a képzés időtartamával csökken, ha a teljes gyakorlatot jóváhagyott képzés részeként szerezték, amely csökkenés azonban nem haladhatja meg a két évet,…”

4. A”C” kategóriájú hajóvezetői vizsga feltételei is módosultak a következő szerint:
„… ba) jóváhagyott hajóvezetői képzésben történt igazolt részvétel, valamint legalább matróz szolgálatban 50%-ban nagyhajón eltöltött két év fedélzeti gyakorlat, vagy
bb) hajózási képzést nyújtó felsőoktatási intézményben szerzett oklevél, valamint legalább matróz szolgálatban 50%-ban nagyhajón eltöltött 18 havi fedélzeti gyakorlat, vagy
bc) érettségi bizonyítvány és hajózási szakképzésben szerzett képesítő bizonyítvány, valamint legalább matróz szolgálatban 50%-ban nagyhajón eltöltött 21 havi fedélzeti gyakorlat;…”

5. Módosult a hivatásos kishajó-vezetői vizsga egyik lehetséges feltétele, amely szerint:
„ac) kedvtelési célú kishajó-vezetői bizonyítvány és fedélzeti szolgálatban eltöltött 6 havi hajózási gyakorlat, vagy…”

6. A módosítás egyes hivatásos vizsgák esetében is előre vetíti egyes vizsgatárgyak összevonásának lehetőségét, amelyre vonatkozóan a Nemzeti Közlekedési Hatóság még nem adott ki tájékoztatást. Ez érintheti az egy tárgyon belül számon kérésre kerülő elemek összetételét, és a vizsgadíj mértékét is.

7. Megszűntette a módosítás a kedvtelési kishajó-vezetői vizsgák esetében az elsősegély-nyújtás vonatkozásában más szervezetnél szerzett képesítés alapján történő felmentés lehetőségét, mivel a tárgy beolvadt a Hajózási ismeretek tárgyba.

8. A belvízi hajózási rádiótelefon kezelő vizsga vizsgatárgyai közül törölte a módosítás a gyakorlati vizsgát, ami – egyebek mellett – jelentős vizsgadíj csökkenést eredményez.

9. Pontosította a módosítás a „C” kategóriájú hajóvezető és a kishajó-vezetői képesítésekkel vezethető hajó/kötelék meghatározásait.

10. Módosult az „A”, „B” és „C” kategóriás hajóvezető jelöltek gyakorlati vizsgájának feltételrendszere, amely egységesen a következő: „nagyhajó kategóriába tartozó géphajó és legalább még egy nagyhajóból álló kötelék nyílt folyami vagy tavi vízterület, amely a szokásos forgalmi helyzetet tükrözi.