+36-70/682-8200 szhsz@szemelyhajosok.hu

Hatályba lépett „A nemzeti fejlesztési miniszter 33/2014. (VII. 15.) NFM rendelete a hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet módosításáról”

Közel egy évig tartó egyeztetések után a MAHOSZ kezdeményezése alapján és számos kompromisszum eredményeként a jogalkotó kihirdette a hajózási díjak egy részét reálisabb mértékre csökkentő rendeletét (Magyar Közlöny 95. száma – 33/2014.NFM rendelet). Az egyeztetések elhúzódása jelentős károkat okozott a magyar gazdaságnak és elsősorban a hajózási iparnak. Azok a cégek és személyek, akik fennmaradása, megélhetése került veszélybe a magas díjak miatt jelentős számban vonultak ki az országból.

Reméljük, hogy a kormányzat is első lépésnek tekinti ezt a módosítást, mert még bőven van tennivaló a reálisabb díjak kialakítása terén. Számos alkalommal hangsúlyoztuk az egyeztetések során, hogy az állami bevétel a hatósági díjakból inkább csökkenni fog, ha a díjak irreálisan magasak, de – a most megvalósult díjcsökkentések kivételével – nem minden elemnél került elfogadásra kérésünk. Ugyanakkor a most elért eredményt is becsüljük és köszönetet mondunk elsősorban a gazdasági miniszternek és a hajózás legmagasabb államigazgatási szakmai posztjain (az NFM-ben) dolgozóknak a támogatásért.

Folytatjuk ugyanakkor meggyőző munkánkat mielőtt külföldi versenytársaink könnyedén a helyünkre lépnének otthoni kedvezőbb helyzetük segítségéve, valamint nem teljesíthetjük a környezetvédelmi célból elvárt aránynövelést a közúthoz és vasúthoz képest.

Egyebek mellett a díjakkal kapcsolatos eddigi állami magatartás és következményei gondolkodtatták el azokat a cégvezetőket, akik éveken át lelkesen szervezték és finanszírozták az augusztus 20-ai hajófelvonulásokat, ingyenes hajózást biztosítva évente 1000-2000 gyermeknek és felnőttnek a főváros legszebb részein.