Korábbi híreink

2013. április - Három jelentős módosítás a magyar és magyar-szlovák Duna-szakasz hatósági szabályozásában

Felhívjuk tisztelt Tagjaink és más hajózásban érdekeltek figyelmét három új hajósoknak szóló hirdetményre, amelyek jelentősen befolyásolják a dunai hajózást a Szap és Bok között. Kettő ezek közül (16/Du/2013. és 17/Du/2013. számú) a magyar-szlovák, ill. a magyar Duna-szakasz kötelékméreteinek új szabályozását tartalmazza.
A 13/Du/2013. számú a Duna fő ágán Magyarországon teljesen új gyakorlatot vezet be, állandó vízszintekhez köti a kíméletes, ill. hajózási tilalmak elrendelését, amely a továbbiakban automatikusan következik be a meghatározott vízállással.

2013. május 1-ei hatályba lépéssel - A Fővárosi Közgyűlés részlegesen újra szabályozta a fővárosi Duna-part használatát

Április 10-ei híradásunkban már beszámoltunk a fővárosi partszakaszok hasznosítására készült tanulmányokról és a közgyűlési határozatról. Az eltelt időben több egyeztetést tartottak az érdekelt felek (Főváros / BKK / és Szövetségünk képviselői), valamint több alkalommal fogalmaztuk meg írásban is észrevételeinket a tervezett döntésekkel kapcsolatban. Partnereink kompromisszumkészséget tanúsítottak és a tervezett módosításokat (a parthasználati díjak kivételével) további - egyebek mellett Szövetségünkkel tartott - egyeztetéseket tervezve október végére halasztották. Szövetségünk minden lehetőséget megragad azért, hogy az eredeti tervek szerint ellehetetlenülő szolgáltatások megmaradhassanak a turizmus, és Budapest vizet szerető lakossága számára - ezt továbbra is veszélyben látjuk. A Főváros átmeneti időszakra elfogadott rendeletét honlapunkról is elérhetővé tesszük, hogy minden érdeklődő megismerhesse. Hangsúlyozzuk, hogy az átmeneti szabályok még nem a korábban észrevételezett területi módosításokat vezették be. Azok megismeréséhez az eredeti tanulmányok anyaga szükséges (ez a Fővárosnál betekinthető). Kérünk minden hajózással és a Duna ésszerű hasznosításával szimpátiát érző honfitársunkat, hogy véleményét írja meg Szövetségünknek (mahosz@mahosz.hu).

2013. március 30. - Szakmai konzultációt kezdett az Európai Unió a belvízi hajós képesítések területén

Az Európai Unió - számos tagállam jelzésére - korszerűsíteni kívánja a belvízi hajózás hivatásos képesítéseinek rendszerét. A munka szervezésével részben a Rajnai Hajózási Központi Bizottságot bízták meg, de a véleményalkotás lehetősége minden Unióban székelő szervezetet, minden belvízi hajózási szakembert, és akár érdeklődőt is megilleti. A téma átöleli a hivatásos hajós képzés, a vizsgafeltételek, a képesítések és a szolgálati könyv kérdéskörét. Az Unió által megbízott munkabizottság kérdőívet bocsátott ki, ami sajátos szempontok (elsődlegesen a munkaerő-mobilitás, a hajózásbiztonság, versenyképesség) alapján vizsgálja és kéri véleményezni az egyes tervezett intézkedések hatásait, kéri ki a szakma véleményét.
Javasoljuk minden szakembernek és szakmai szervezetnek, vállalkozásnak, hogy alapos mérlegelés után minél szélesebb körben nyilvánítson véleményt, mert fontos, hogy az Unió döntéshozói ne egyoldalú (szokás szerint kizárólag a rajnai) érdek szerint hozza meg döntéseit.
Kiemelhető, hogy a jelen uniós szabályozás kizárólag a hajóvezető képesítésével foglalkozik és ez lényegesen megkönnyítette e területen a kölcsönös elismerés/elfogadás elérését, míg a többi képesítés és a szolgálati könyv ügyében ez ma sincs megoldva vagy nem megfelelően került rendezésre (elsődlegesen mondvacsinált akadályokra hivatkozva). A folyamat magyar érdekeknek is megfelelő eredménye döntően befolyásolhatja versenyképességünket (benne a magyar áruk versenyképességét is), a hajós dolgozók munkalehetőségeit.
A kérdőív letölthető az EU honlapjáról, de a hozzájutás megkönnyítése érdekében honlapunkra is elhelyeztük (letölthető kitölthető, írható doc formátumban). Mivel a kérdőív jelenleg csak angol és francia nyelven érhető el, ezért azok számára, akiknek ez nehézséget okoz készítettünk egy egyszerűsített és kivonatos fordítást a kérdőív szövegére (csak a megértési szintet célozva - ez pdf formátumban innen letölthető).

2013. március - A Főváros új szabályozása a budapesti Duna-part hasznosításáról

A főváros új koncepciót és intézkedési tervet alkotott a budapesti Duna-partok hasznosítására. Szövetségeink örömmel üdvözölték azt, hogy egységes szemlélet alapján és - végre évtizedek után - viszonylag komplex gondolkodásmódon közelítették meg a megoldás lehetséges változatait. Beárnyékolta örömünket az, hogy a tervezett intézkedések figyelmen kívül hagyták a fővárosba érkező mintegy 1,75 millió hajóra szálló turista és az őket Budapest szépségeivel, a magyar vendéglátás kiválóságaival megismertető hagyományos hajózások érdekeit és igényeit (a társadalmi egyeztetés teljes mértékben elmaradt). Számos apró hibát is felleltünk a tervezetben, amelyek a gyakorlatban végrehajthatatlan elképzeléseket fogalmaznak meg (pl. az Újpesti-öbölben létrehozandó kb. 50 db utasszállítást pillanatnyilag nem végző hajó elhelyezését tervezi be, kizárva az utak közti időszakban e hajók városi területen várakozását). Bízunk benne, hogy a főváros belátja és korrigálja e hibákat és a szakma képviselőivel együtt keresi a megfelelő megoldásokat. Ellenkező esetben - esély van arra, hogy - összeomolhat a főváros személyhajózása, de a viteldíjakban mindenképpen jelentős emelkedést (inflációt) gerjeszt. A fővárosnak egy kiemelkedően fontos színfoltja és imázseleme a szállodahajók budapesti kikötése, itt tartózkodása (hatékonyabb reklámhordozót keveset lehetne megnevezni). Ezek elriasztása Budapestről különféle feltételek jelentős - számukra kedvezőtlen - megváltoztatásával komoly gazdasági károknak lehet előidézője. A tervezett intézkedések egy része ilyen.

2013. március - A MAHOSZ elnöke együttműködési megállapodást kötött román felekkel

A MAHOSZ elnöke - Szalma Botond - együttműködési megállapodást kötött román partnerekkel az Aldunán és Constatnta térségében hajózó vállalkozások tevékenységének könnyítése érdekében. A szerződés szövege innen nyitható meg.

2013. március - A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megújítani tervezi az állami hajós képzés feltételeit

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megküldte véleményezésre az állami és ehhez kapcsolódó kétszintű hajós szak- és felnőttképzésre vonatkozó rendeletének új változatát. Szövetségünk annak áttanulmányozása után súlyos hiányosságokat és aggályát jelezte a minisztériumnak, mivel a tervezetet teljes mértékben alkalmatlannak találta szakmai, államigazgatási szempontból, valamint többszörös ütközést vélt felfedezni a Kormány programjával. Elsődleges problémánk a tervezettel az, hogy olyan oktatás végi kimenetet biztosít, amire a szakma nem tart igényt (az NFM saját - a nemzetközi előírásokat tükröző - jogszabályaival is ellentétes szabályozást tartalmaz - teljes mértékben koordinálatlan). Változatlan formában történő bevezetése 2, ill. 3 éves munkanélkülivé képzésként értelmezhető.

2012. december - Szövetségünk elnöke előadást tartott a hajózás kérdéskörében

Szalma Botond figyelemfelhívó előadást tartott a Reális Zöldek rendezvényén, ahol elhelyezte a hajózás problémáit a ma világában - az előadás megtekinthető erre a linkre kattintva.

2012. december - Hatósági díjak

Szövetségünk a közlekedésért felelős miniszterhez fordult a hatósági díjak felülvizsgálatát kezdeményezve. Valamennyien úgy véljük, hogy a nyáron hatályba lépett új hatósági díjak súlyosan veszélyeztetik a hajózási iparágat, kirívó aránytalanságok alakultak ki az állam által nyújtott szolgáltatás és az ezekért fizetett díjak között. Javaslatunkra eddig nem érkezett válasz a minisztertől, amit nem tartunk jó üzenetnek akkor, amikor a Kormány a vállalkozások támogatását tűzte ki célul az ország gazdaságának erősítése érdekében. Ezúton is kérjük Miniszter Asszonyt, hogy kéréseinket vizsgálja érdemben és adjon választ egy iparág közel egészét képviselő érdekvédelmi szervezet levelére.

2012. december - Hajóvezető képzés a Zoltán Gőzös Közhasznú Alapítvány Hajós Akadémiáján

A Zoltán Gőzös Közhasznú Alapítvány tájékoztatta Szövetségünket, hogy
- november 27-én radarhajós tanfolyamot indít Mohácson, valamint
- december 3-tól "A", "B", "C" és Szolgálati célú (nagy)hajóvezetői tanfolyamot indít (ennek keretén belül URH-rádiókezelő tanfolyamot is tart),
amelyekre az Alapítvány várja a jelentkezőket.

2012. december 18. - Új uniós rendelet a személyszállító hajók utasainak jogairól

Az Európai Parlament és a Tanács 1177/2010/EU Rendelete (2010. november 24.) a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól, valamint a 2006/2004/EK rendelet módosításáról december 18-án lép hatályba és számos elemében új szabályokat rendel alkalmazni. Felhívjuk t. Tagjaink és az Érdeklődők figyelmét arra, hogy az uniós rendeletek közvetlenül hatályosak a tagállamokban.
Szintén kiemeljük, hogy a rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a kiránduló és városnéző hajókra, továbbá az 500 m távolságot meg nem haladó utakra (azaz, pl. az átkelőkre). Minden más hajóra érvényes.

2012. november - A fővárosi Duna-szakasz hasznosításáról és a hajóállomásokról

Minden tisztelt Érdeklődő és szakmabeli figyelmébe ajánljuk a következő cím alól nyitható híradást és mellékleteit:
A kerületek nem adnák Tarlósnak a rakpartot...

2012. október - Új nemzetközi megállapodás a felelősségkorlátozásról (CLNI)

Tizenhárom európai (köztük valamennyi rajnai és több dunai) ország képviselői elfogadták az új CLNI egyezményt, amely a magyar hajózási vállalkozások működésében is jelentős változást hoz majd kihirdetésekor. Az egyezmény lényege az, hogy a jelenleg korlátlan felelősséget viselő vállalkozások olyan - magas, de belátható mértékű - kártérítési felelősségre térnek át, amely a biztosítás terén már kalkulálható kockázatot jelent a biztosítók számára, azaz a biztosítási díjak csökkenéséhez vezethetnek. Ugyanakkor a konkrét káresemény ismeretében a vállalkozás dönthet az egyezmény e részének alkalmazásáról vagy más megoldásról, azaz a számára legkedvezőbb megoldást választhatja. Az egyezmény kihirdetésével egyidejűleg várhatóan hatályba lép a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény kötelező biztosításra vonatkozó rendelkezése. A CLNI-egyezmény szövegét (egyenlőre csak idegen nyelven) ide kattintva tekinthetik meg.

2012. október - A vízügyi szakma elismert szakértőjének nyílt levele a Miniszterelnökhöz

A minden szakmabeli által tisztelt Pongrácz György nyílt levélben fordult Orbán miniszterelnök Úrhoz a Duna kezelésével kapcsolatban. A nyílt levél a "Világ magyarsága" c. hetilapban jelent meg, amit teljes egészében bemutatunk.

2012. október - Egyeztető megbeszélés a kötelékméretek korlátozásáról a Duna magyar és magyar-szlovák szakaszán

Szövetségünk képviselője is részt vett a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által szervezett egyeztetésen, amely a korábban számos észrevételt kiváltó hatósági rendelkezés újraértékelését célozta. Véleményünk szerint kialakult a résztvevők között egy olyan konszenzus, amely alapján a hatóságok a rendelkezés módosításával nyugvópontra juttathatják a vitát. Ezzel együtt felhívjuk t. Tagságunk és a magyar Duna-szakaszon közlekedő nem magyar lobogójú hajók üzemeltetőit a hatóságok által közzé tett hajóútjellemzők (méretek) figyelmen kívül hagyásának a hajózás minden szereplője számára káros következményeire. Külön kiemeljük, hogy a gázlókon történő áthaladás során elegendő hajó-meder távolságot tartsanak. Kérünk minden hajót vezető szakembert, hogy a kötelékeik méreteit a hajó tényleges képességeihez (művelet és sebesség) és saját helyismeretük szintjéhez igazítsák, továbbá kétes üzemképességű hajókkal ne közlekedjenek a magyar szakaszon (sem).

2012. október - Szövetségünk elnökének szakmai sikere

Szalma Botondot, a Magyar Hajózási Országos Szövetség elnökét választották meg a Hajóbérlők és Hajózási Ügynökök Szakmai Szervezeteinek Világszövetsége, FONASBA (The Federation of National Associations of Ship Brokers and Agents) első alelnökének. A nagy tekintélyű nemzetközi szervezet elmúlt 43 éves története során soha nem került ilyen magas pozícióba magyar szakember. A Világszövetség velencei közgyűlésén a résztvevők egyhangúlag választották meg Szalma Botondot első alelnökké.

Gratulálunk és eredményes munkát kívánunk!

2012. október - Készülőben a Nemzeti Hajózási Stratégia

Szövetségünk is véleményezte a Nemzetgazdasági Minisztérium által készített stratégia nyilvánosságra hozott változatát. E dokumentum elkészültének örülünk, annak kevésbé, hogy a szakmai szervezeteket nem vonták be a munkába. Ennek ellenére támogatjuk a további munkát és itt közzé tesszük megküldött véleményünket.

2012. augusztus 20-21. - Szövetségünk képviselőinek megnyilatkozásai

Szövetségünk képviselői az utóbbi két napban több helyen megnyilatkoztak, részben a Hajófelvonulás, részben a hajózás általános kérdéseinen. A nyilatkozatok az alábbi linkeken hallgathatók/nézhetők meg:

2012. augusztus 20. - Sikeres hajófelvonulás a nemzeti ünnepen

Szövetségünk tagjai és néhány partner vállalkozás hajói nagy sikerrel vettek részt az állami ünnep részeként rendezett Hajófelvonuláson. A korábbi évektől eltérően most a személyhajókon kívül részt vettek áruszállító hajók, toló, vontató, jégtörő, iskolahajó, valamint olyan kuriózum is, mint a "Roham motoros", amely 117 évével az egyik legkorosabb és felújítva aktívan üzemelő magyar hajó. Szintén résztvevője volt a felvonulásnak a még német lobogó alatt közlekedő, de magyar tulajdonosok üzemeltetése alatt álló kitűnő képességű "Fortuna-motoros", a legnagyobb magyar iskolahajó, a Sopron motoros, és Magyarország második legnagyobb személyhajója a Hunyadi motoros. is. A hajókról és az azon utazó hátrányos helyzetű gyermekekről és kísérőikről készült képek ide kattintva tekinthetők meg (a későbbiekben néhány képpel kiegészítjük a fotóalbumot - látogasson el később is weboldalunkra!).
Szövetségünk elnöksége valamennyi résztvevő hajózási vállalkozásnak és a hajók személyzetének köszönetet mond a fegyelmezett és kitűnően kivitelezett bemutatóért és annak önzetlen finanszírozásáért.

2012. augusztus 15. - Még hajózható a Duna, de rohamosan romlik a helyzet

A Duna jelenleg még hajózható, de a tartós szárazság miatt rohamosan romlik a helyzet, és ha így megy tovább, szeptember közepére leállnak a teherszállító hajók a Magyar Hajózási Országos Szövetség (MAHOSZ) elnöke szerint. Tovább olvasom...

2012. augusztus 20. - Ismét együtt az ország

A nemzeti ünnepen ismét megrendezi Szövetségünk a hagyományos Hajófelvonulást, amely az idén a légijárművek bemutatója (ez 10.00 órakor kezdődik) után kb. 10.55 órától kezdődik és a Margit-hídtól indulva a Március 15-e tér vonaláig lesznek láthatók hajóink (kb. 11.50 óráig) változó helyszínekkel. A felvonulást követően - azzal részben párhuzamosan - az állami rendezvény meglepetés vendégeivel találkozhatunk a Margit- és Lánc-híd közötti területen. Az idei hajófelvonulás eltér a hagyományoktól abban, hogy nem csak szemészállító hajók, hanem toló és vontató hajók is a résztvevők között lesznek, és muzeális értékű hajó, egyesületi hajók, iskolahajó, jégtörő hajó is részese lesz az eseménynek. Hajóinkkal ezernél több hátrányos helyzetű fiatalt és kísérőiket visszük magunkkal ingyenesen, akik szerény ellátmányához - már visszatérően - a Barankovics István Alapítvány és magáncég nyújt támogatást.Rendezvényünk része az állami ünnepségeknek és üzenetként azt szeretnénk a nézők elé tárni, hogy a hajózás él és élni fog, a hajós és a tengerész egy-egy nagyszerű, életre szóló hivatás és a magyar hajósok mindenhol Európában és tengerészeink az egész világon megállják helyüket, elismerést szereznek hazánknak. Várunk mindenkit szeretettel!

2012. július 22. - Szövetségünk tagjai a nándorfehérvári győzelem ünnepségén

Alapító tagunk a Személyhajósok Szövetsége hat tagvállalatának 12 hajója vett részt az ünnepi alkalommal szervezett hajófelvonuláson a Magyar Honvédség öt hajója, valamint a Tűzoltóság tűzoltó hajója, továbbá a Dunai Vízirendészeti Kapitányság biztosító hajói társaságában. Az eseményről néhány kép bemutatásával emlékezünk meg és ezúton is megköszönjük valamennyi hajót biztosító vállalkozásunk önzetlen közreműködését, továbbá a hajók vezetőinek a pontos, biztonságos végrehajtást. Bízunk benne, hogy augusztus 20-án délelőtt és este a tűzijáték alatt ismét találkozunk és a mainál is színesebb, szélesebb körből merítő felvonulással hívhatjuk fel a hajózás szépségeire, hasznára a közvélemény és a döntéshozók figyelmét. E helyen tolmácsoljuk a felvonuláson jelen levő kormányzati képviselők köszönetét is.

2012. június - Polémia a víz körül

Ismét észlelhető, hogy egyesek kezdik előrántani a "víz" kártyát és a szokásos csúsztatásokkal manipulálni az emberek józan ítélőképességét megalapozó tények megismerését. E jelenség egyik eleme megihlette tapasztalt vízügyes kollégánkat és ajánlható művében "lepleket ránt le" és "bűnbánatot" tanúsít. Javasoljuk minden olyan honfitársunknak elolvasásra, akik - szégyen ide, szégyen oda - gondolkodni mernek és a jövő nevű érdekes képződménnyel is felelősen próbálnak foglalkozni: Szlávik Lajos: Papírtigris.
A szerzőnek ezúton gratulálunk.

2012. június - Megszűnhet a katasztrófavédelmi hozzájárulás

2012. május 29-én benyújtásra került az Országgyűléshez egy törvényjavaslat, mely már idéntől hatályon kívül helyezné a katasztrófavédelmi hozzájárulás fizetési kötelezettségre vonatkozó előírásokat. Ha azt a parlament jóváhagyja már 2012-ben sem terhelné nyilatkozattételi, illetve katasztrófavédelmi hozzájárulás-fizetési kötelezettség az érintett cégeket.

2012. június 8. - Vízállás és gázlójelentésről

Szövetségünk értesülve arról, hogy ismét napirendre került a vízállás és gázló adatok közzétételének megszüntetése, levélben fordult az illetlékes állami vezetőkhöz, ami ide kattintva olvasható.

2012. június 8. - Kommentár nélkül

"KÖZLEMÉNY: Magyarország a Duna hosszú távú fenntarthatósága mellett

Az Európai Bizottság kezdeményezésére kilenc érintett ország képviselői a dunai vízi út fejlesztéséről szóló miniszteri nyilatkozatot írtak alá a Közlekedési Tanács ülésének alkalmából 2012. június 7-én, Luxembourgban. Magyarország alapos stratégiai vizsgálat hiányában nem tudta támogatni a hatályos nemzetközi jogi előírásokat meghaladó vállalásokat tartalmazó nyilatkozatot. Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkár egy nemzetközi munkacsoport megalapítását javasolta a problémás területek részletes elemzésére. Tovább olvasom...

2012. június 8. - Vélemény nyilvánosságra hozása korábbi nyílt levelünkkel kapcsolatban

A napokban nyilvánosságra hoztuk azt a levelünket, amelyet az illetékes hatóságoknak megküldtünk a Főváros területén közlekedő kétéltű busszal történt eseménnyel kapcsolatban. A buszt üzemeltető cég észrevételekkel látta el levelünket, amelyet most ezen a linken közzéteszünk. A közzététel nem jelenti azt, hogy Szövetségünk egyetértene a levélben foglaltakkal, ugyanakkor fontosnak érezzük, hogy - különösen a szakmai - közvélemény árnyalt véleményt tudjon alkotni.

2012. május - Elgondolkodtató esemény a fővárosi Duna-szakaszon

Szövetségünk levélben fordult az illetékes hatóságok vezetőihez a napokban a budapesti Duna-szakaszon történt busz-balesettel kapcsolatban, amelyet teljes egészében itt nyilvánosságra hozunk, mivel olyan súlyos kockázatokat látunk, amelyre a közvélemény figyelmét is fel kell hívnunk. Tovább olvasom...

2012. május 17. -Közgyűlést tartott a Szövetség

Szövetségünk megtartotta éves közgyűlését, amelyen kiértékeltük a 2011. év eseményeit, az elért eredményeket és döntéseket hoztunk a 2012-es feladatok vonatkozásában.

2012. május - Módosulnak a hajózási hatósági díjak

A közlekedési miniszter 27/2012. (V.25.) NFM rendeletével módosította a hajózási hatósági eljárási díjakat. A módosítás egy-egy kivételtől eltekintve 3-52-szeres díjemeléseket jelent és 2012. június 24-ével lépnek hatályba. A változásokról készített táblázatunkat ide kattintva tekinthetik meg.

2012. május - Változás a közlekedésért felelős minisztérium hajózási osztályának élén

A közlekedésért felelős miniszter a nyugdíjas kor elérése kapcsán - a jogszabályi rendelkezések szerint - felmentette a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Víziközlekedési Osztályának vezetői besztásából Marton Tamást, az eddigi osztályvezetőt. Marton úr sokat tett a szakma érdekében és ezt mindannyiunk nevében köszönjük. Aktív és boldog nyugdíjas időszakot kívánunk. Tamás! Jó volt Veled dolgozni!

2012. április - Megkezdte a Nemzeti Közlekedési Hatóság az új formátumú hajós szolgálati könyvek kiadását

A magyar fél és a Rajnai Hajózási Központi Bizottság között kötött nemzetközi igazgatási megállapodás végrehajtásaként a NKH megkezdte a megállapodásnak megfelelő hajós szolgálati könyvek kiadását. A megállapodásról korábban értesítettük t. Olvasóinkat (emlékeztetőül annak szövege). Az eddig használt hajós szolgálati könyvek beteltükig a Duna vízrendszerén továbbra is használhatók, azonban a Rajna jogrendszerébe tartozó hajókon - a megállapodásnak megfelelően az új szolgálati könyvet vagy a rajnai szolgálati könyvet lehet használni (azaz nem szükséges két szolgálati könyv használata). A szolgálati könyvre vonatkozó jogszabály szövege ezen a címen olvasható.
Felhívjuk t. Olvasóink figyelmét, hogy néhány kisebb korrekció történt a hajós egészségügyi szabályozásban is, amelyet itt lehet megtekinteni.

© SZHSZ | Design & webmaster: Folyamhajo.hu