HÍREK

2019. április 26. - Kiállítás az 50 éves újkori állami hajós képzésről és megemlékezés a 150 éves magyar hajóstiszt-képzésről

A Magyar Hajózási Szakgimnázium a BGSZC közreműködésével kiállítást rendez az újkori állami hajós képzés 50 évvel ezelőtti indulásáról és múltjáról április 26-dikán 12-15 óra között a Műszaki Egyetem főbejáratával szemben a Hunnia iskolahajó fedélzetén. A rendezvényben részt vesz még a Szent Flórián tűzoltó hajó és a Dunai Vízirendészet járőrhajója is, amely hajók a Széchenyi gőzhajón lesznek kikötve.

Az évforduló egybeesik a magyar hajóstiszt képzés 150 évvel ezelőtti hajnalával, amelyet akkor (1869-ben) Kenessey Albert, a Magyar Királyi Vasúti és Hajózási Felügyelőség osztályvezetője, hajóskapitány indított útjára. A magyar hajós, hajóstiszt képzés múltja dicsőséges és maradandó eredményekkel ékes. Azok a kiváló szakemberek, akik e 150 év alatt felépítették és hagyományait őrizve folyamatosan megújították a magyar hajóstiszt-képzést, máig ható tekintélyt szereztek a magyar hajósoknak. Számtalan tehetséges hajóstiszt került ki Európa szinte minden vízterületére, ahol elismerést szereztek hazánknak, a magyar hajós kultúrának. Büszkék vagyunk arra, hogy mi mai hajósok is ennek az "elit klubnak" a tagjai lehetünk. Reméljük, hogy hagyományaink vezérfonalát a következő generációk is hasznukra fordíthatják. Lehet, hogy hivatásunk alapját adó szakma a közeljövő műszaki fejlődése kapcsán jelentősen átalakul majd, de azt gondoljuk, hogy a hajós tudás soha sem válik feleslegessé a hajózás terén. Ünnepeljük tehát közösen a 150 éves magyar hajóstiszt képzést és az újkori 50 éves - újra indított - középfokú állami hajós képzést.

2019. április 7. - Kirajzás

Szövetségünk védnökségével a Személyhajósok Szövetsége ismét megrendezi a hagyományos évadnyitó rendezvényét a Kirajzást április 7-dikén 9.30 - 12 óra között. A részleteket a www.hajosunnep.hu weboldal ismerteti.

2019. március 31. - Dante projekt utolsó előtti szakasza

Lezárult az EU Dante projektjének utolsó előtti részszakasza, amelyet Szövetségünk eredményesen zárt le és nagy erőkkel összpontosít a záró félév munkáira, együttműködve partnereivel. A feladat elsődlegesen az, hogy a hajózások minél kevesebb adminisztratív akadállyal találkozzanak, azaz gördülékenyebben teljesíthessék fuvarfeladataikat, ami jelentősen elősegítené a hajózás és az érintett gazdasági szegmensek versenyképességét. Az akadályok nem pusztán adminisztratívak, nem csak a határátlépések bonyolult rendjének következményei, de a víziútjellemzők terén is van bőven tennivaló.

2019. március 9. - Hajós Bál az Európán

Március 9-én (szombaton) a MAHOSZ védnökségével ismét találkozik a hajósok nagy családjának jónéhány tagja az Európa motoros fedélzetén és ismét átadásra kerül ünnepélyes keretek között a Magyar Hajózásért Érdemérem is három jelentős érdemeket szerzett hajós személyiségnek. Várunk mindenkit a nagy családból, a meghívó ide kattintva elérhető.

2019. január 30. - Országos kikötőfejlesztési terv

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, és több tagtársunk részvételével megtörtént az országos kikötőfejlesztési terv projekt elindítása, amely az EU támogatásával zajlik.

2018.07.04 - A budapesti Duna-szakasz közlekedési problémái

A Szövetség szakemberei megvizsgálták a budapesti városi szakaszon éjszakai időszakban kialakult közlekedési helyzetet, amely alapján Szövetségünk kezdeményezést nyújt be a hajózási hatóságnak a kialakult veszélyhelyzet megoldására, továbbá intézkedéseket tervezünk a hajóvezetők kommunikációjának segítésére, valamint a rádiózás helyes gyakorlatának kialakítására.

2018.06.30 - Lezárult a Dante projekt 3. féléves munkaciklusa

Szövetségünk szerződött partnerei támogatásával sikeresen végrehajtotta a periódus feladatainak túlnyomó többségét. Kisebb adathiányra visszavezethető hiányosság a WP3 esetében adódott, amit a nemzetközi partnerek teljesítését követően gyorsan pótolni tudunk.

2018.06.29-07.03 - Készülünk az augusztus 20-dikai állami rendezvény vízi részében való részvételre

Az állami fő szervező felkérésére Szövetségünk tagjai hajóikkal részt vesznek az ünnepi rendezvényekben. A hajók mozgása a Várkert Bazár és a Parlement között lesz, amelyen várhatóan mintegy 2000 gyermek utas vesz részt 16 hajónk fedélzetén.

2018. 04.23 - Tovább folytatódott a DANTE projekt végrehajtása

Karlsruhe (Németország) szolgált helyszínéül a 3. DANTE Projekt Konzorcium és a 3. Transznacionális Munkacsoport találkozójának 2018.április 23.-24.-én, immár második alkalommal az EUSDR – el együttműködésben a projekt eddig elért eredményeinek jelentése illetve hasznosítása céljából. A Konzorcium meeting alatt felvázolták a munkacsomagok jelenlegi helyzetét, majd a az adminisztratív problémák kerültetek megvitatásra.
Részletes áttekintésre került a Vízi közlekedést érintő transznacionális elektronikus adminisztratív akadás-bejelentő rendszer, ami a projekt első eredménye. A rendszer jelenleg is fut, eddig 157 bejelentés érkezett a vízi közlekedésben érdekeltektől.
Az egyesített PA1a&PA11 munkacsoport megbeszélés április 24.-én reggel az EUSDR – el együttműködésben bevezetésre került; az adminisztratív folyamatokat és a DANTE projektet érintő tevékenységek áttekintésével kezdődött. A végleges PA1a indítványozta a formanyomtatványok harmonizálását (DAVID forma: érkezési és indulási riport, személyzeti lista, Utaslista), a PA11 pedig javaslatot tett a transznacionális kontrol adatbázis bevezetésére. Később aPA1a&PA11 technikai megbeszélés során a DAVID forma elfogadásra került. Következő lépés az elfogadott formanyomtatványok Steering Group szinten való bemutatása június végéig és a Danube Transport Ministers által levont következtetések vázlatának jóváhagyása 2018. december 3.-án.
A fentieken túl 3. Transznacionális találkozó meghatározta a Dunai Vízi közlekedés Adminisztrációs Stratégiájának irányvonalát, illetve az ehhez kapcsolódó akciótervet. Számba vették a második körben rendezett nemzeti munka-asztal megbeszélések eredményeit és az országos riportokat.
A DANTE Transznacionális találkozó mérföldkő a harmonizált szabályozás és a belföldi vízi közlekedés adminisztrációjának egyszerűsítésében.

2018. 04.18 - Folytatódott a DANTE projekt végrehajtása

II. Nemzeti Kerekasztal Konferencia – dunai víziút felhasználók között.
A 2018.04.18-án délelőtt tartott konferencián immár második alkalommal ültek össze a dunai víziút felhasználókat képviselő szakemberek mind az áru-, mind a személyszállítás ágazatából. A 24 főből álló szakembergárda hatósági és privát szektor érdekeltjeiből tevődött össze, így újra sikerült „ egy asztalhoz ültetni az tényleges érdekelteket". Ez alkalommal az elmúlt félévben, a projekt keretén belül indított online hibabejelentő rendszerbe érkezett negatív és pozitív bejegyzések kerültek bemutatásra, megvitatásra, valamint megoldási javaslatok kidolgozására. Az 5 témára (vám és határrendészet, navigáció és közlekedés, víziút karbantartás és infrastruktúra, kikötői hatóságok, egyéb hatóságok) összesen már több mint 150 bejegyzés érkezett, melyeket a hazai szervekkel párhuzamosan a Duna menti országok is hozzánk hasonlóan nemzeti kerekasztal konferenciákon elemeznek. Következő lépésként az elkészült elemzések összevetésre kerülnek a tavasszal Karlsruhe-ban tartandó transznacionális értekezleten, mely egyik eredményeként az így elkészülő Duna menti országokat összefogó szakmai anyag egy jövőbeni európai uniós stratégiai anyag gerincét fogja képezni. A hazai konferencián elemzett tapasztalatokat tartalmazó anyag természetesen elérhető Szövetségünknél, így amennyiben kíváncsi rá, kérjük írjon Nekünk.

2018. május 25 - Adatvédelmi szabályozás

Ezen a napon hatályba lépett az Unió közvetlenül hatályos rendelete a személyes adatok kezelésének új szabályairól (GDPR). Felkérünk mindenkit, aki eddig számunkra megadta személyes adatait, hogy ha azt töröltetni kívánja adataink közül, akkor az szhsz@szemelyhajosok.hu címre küldje el igényét azzal, hogy jelzi azt is mivel kapcsolatban adta meg adatait. A témát szabályozó Szabályzatunk ide kattintva tekinthető meg.

2018. május 15 - Közgyűlést tartott a Személyhajósok Szövetsége

A Személyhajósok Szövetsége (SZHSZ) éves rendes közgyűlését 2018. május 15-dikán tartotta a MAHART Passnave Belgrád rakparti helységében, ahol döntés született a 2017. évi beszámolóról és a 2018. évi tervről. A közgyűlés új elnökséget választott a lejárt megbízású korábbi elnökség helyett.
A SZHSZ
- elnöke: Varga Zsolt
- főtitkára: Horváth Imre
- főtitkár-helyettese: Kozma Tibor
- titkára: Sztankó Attila
- titkár-helyettese: Hudacsek Balázs
- speciális feladatokkal megbízott tagja: Turcsik Gábor
- tagja: Cseh Gábor
Folytatni kívánjuk a korábbi években hagyománnyá tett rendezvényeinket.
Eredményesen szeretnénk befejezni a folyamatban levő uniós Dante projektet, aminek első harmadán vagyunk túl. Első beszámolási ciklusunkat ereményesen zártuk. Sikeres rendezvényeket szerveztünk e projekt keretében. A közgyűlés jegyzőkönyve ide kattintva tekinhető meg.

2018. április 22 - Sikeres kirajzás

A Nagy Tavaszi Kirajzás a csodálatos április nyárban sikeresen lezajlott. 27 hajó részvételével a Petőfi híd alatt alakítottuk ki a felvonuló hajóköteléket, amely méltóságteljesen vonult végig a főváros legszebb részein. A kötelék élén haladó Szent Flórián tűzoltó hajó díszes vízsugarai ezen a napon elsősorban az ünnepelteket köszöntötte, a 170 éves Magyar Honvédséget, annak ugyancsak 170 éves Hadihajózását, az 50 éve újra indított állami hajós képzést, a 15 éve a hajózás múltját a jövőnek megőrző Zoltán Gőzös Közhasznú Alapítványt és a 10 éves Hajós Akadémiát, a profi hajósok fellegvárát.
A hajók között a számos személyszállító hajó és a már hagyományos résztvevő hadihajók, vízirendőrségi, tűzoltó hajó között kuriózumok is jelen voltak, így a Jégtörő I. motoros, amely a Magyar Hajózásért Egyesület fenntartásában működik, a Hunnia iskolahajó a - népszerű nevén a mai Lékaisok - hajója, a Clara üzemanyag-szolgáltató hajó, A rendezvényt a MOL kedvezményes áron adott üzemanyaggal és kis utasainknak szánt ajándékokkal támogatta. Az Európa hajón dobosok szórakoztatták az utasokat. A hajók a parlament előtt a tűzoltó hajóról kibocsátott nemzeti színű vízsugarakkal, a többi hajó hosszú köszöntő hangjelzéssel jelezte: a hajózás volt, van és lesz, résztvevői képesek összetartani.
Utasaink felét hátrányos helyzetű gyerekek és felnőttek tették ki, a másik felében a meghívottaink, a hajózás barátai, segítői és az interneten regisztráló érdeklődők vettek részt a rendezvényen.
A rendezvényről a médiák is beszámoltak, amelyek közül kettő elérhetősége az alábbi:
-https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2018/04/22/megkezdodott-a-dunai-hajozasi-szezon
-http://www.kisalfold.hu/szorakozas/iii_dunai_kirajzas_-_megkezdodott_a_dunai_szemelyhajozasi_szezon/2557692/
Minden kedves résztvevőnek és utasainknak megköszönjük a részvételt és reméljük, hogy a hajózás - ami a természet közelségét, a szabadságot jelenti - szeretetét sikerült elültetnünk utasaink szívében.

2018. április 22 - Kirajzás és megemlékezés a 170 éves Magyar Honvédségről, benne a 170 éves Flottilláról

A Magyar Hajózási Országos Szövetség és a Személyhajósok Szövetsége idén is megrendezi a nagy tavaszi szezonnyitó felvonulást, a Kirajzást, amelyen együtt ünnepeljük a dunai személyhajózási szezon nyitányát és a 170 éves Magyar Honvédséget, amelyen belül a szintén 170 éves a Honvéd Folyami Flottillát is. A kb. másfél órás hajózást követően nyújtunk kiegészítő programot is, amely még egyeztetés alatt van (várhatóan meg lehet nézni vezetéssel egy jégtörő hajót és egy hadihajót is, lesz hadihajós kiállítás is).
A felvonulás április 22-én 11 órakor kezdődik, ami azt jelenti, hogy 10.30-kor a hajók elindulnak a kikötőkből. Kb. 12.30-kor érkeznek a hajók a kikötőikbe, ahonnan a további programok elérhetők.
A rendezvényen egyrészt jelentős számú hátrányos helyzetű gyermeknek és a további helyeken az interneten (hamarosan megnyitjuk a jelenkezés lehetőségét) bejelentkezőknek biztosítunk ingyenes programot Budapest legszebb részén áthajózva.

2018. március 3. - Hajós és repülő bál

Ismét megrendezésre kerül a hagyományos HAJÓS bál a MAHOSZ és a repülők rendezésében. Minden hajóst és hajózással szimparizálót szíves látnak a rendezők a bálon. Részletek a hajosrendezvenykozpont.hu/termek/hajos-repulobal-az-europa-hajon oldalon láthatók.

2018. január 18. - Hajós Kongresszus

A Személyhajósok Szövetsége sikeres rendezvényt szervezett az Interreg Dante program keretében, amelyen számos hajós és hajózással kapcsolódó szervezet és személy jelent meg. Az előadások érdekesek és informatívak voltak, amelyek anyaga már megtekinthető a http://www.hajoskongresszus.hu oldalon a programpontok melletti oszlopban pdf-ben. A rendezvényt egy hagyománytermtés szándéka motiválta, amelynek egyik - nem titkolt - célja fórumot termteni az aktív hajósok, a hajózási vállalkozók, hajózáshoz kapcsolódó szervezetek és a hatóságok számára a kötetlen véleménycserére és egymás gondjainak, örömeinek megismerésére, estleges közös fellépés szükségességének felismerésére.

2018. január 18. - Hajós Szakmai Kongresszus

A Személyhajósok Szövetsége a Magyar Hajózási Országos Szövetség partnerségével Nemzetközi Hajós Szakmai Kongresszus-t rendez a Gróf Széchenyi termes személyhajó fedélzetén.
Rendezvényünkkel szeretnénk közelebb hozni egymáshoz a magyar hivatásos hajós szakembereket. Várunk minden olyan kollégát, aki a hivatásos belvízi hajózásban érintett, a matrózoktól a gépészeken, kapitányokon keresztül a cégvezetőkig. Ez az esemény lehetőséget biztosít a DANTE pályázat 3-as és 4-es munkacsomag (WP3,WP4) inputok beszerzéséhez és a pályázat megismertetéséhez az érintett felhasználókkal.
Részvételi szándék esetén kérem regisztráljanak az alábbi honlapon, ahol hamarosan publikussá tesszük a rendezvény napirendjét.

2017. október - Kihirdette az Országgyűlés a CLNI egyezményt

Az Országgyűlés elfogadta és a 2017. évi CVII. törvénnyel kihirdette a felelősségnek a belvízi hajózásban való korlátozásáról szóló strasbourgi egyezményt (CLNI 2012). Az új szabályozás jelentősen átalakítja a hajózás jogrendjét, ezért minden hajózással foglalkozó szakembernek javasoljuk áttanulmányozását (Magyar Közlöny 2017/166. száma).

2017. augusztus 20. - Légi- és vízi parádé

Szövetségünk tagsága ismét részese volt az augusztus 20-ai állami ünnepi eseményeknek.Hajóink délelőtt mintgey 1000 utasnak tették lehetővé, hogy hajóinkról kényelmesen, közelről tekinthessék meg az ünnepi légi bemutatókat és a sportolók felvonulását, valamint hajóink is bemutatták, hogy milyen kellemes élményt nyújt a főváros hajóról, ami semmivel nem pótolható perspektíva. Bár az időjárás kezdetben nemvolt túl kedvező, de mire a rendezvények érdemi része elkezdődött már remek idő alakult ki. Valamennyi résztvevőnek köszönjük a fegyelmezett, pontos végrehajtást.

Légi- és vízi parádé az Országház előtt.

Este megváltozott helyszíni elosztásban zajlott le a tűzijáték, amely számos utasunk számára hajóról nyújtotta a maradandóan szép látványt.

Szövetségeinknek a hosszas előkészítő munka során jó együttműködést tudtak kialakítani a rendező szervezettel és a hatóságokkal, amelynek köszönhetően szakmailag elfogdható javaslataink szinte maradéktalanul elfogadásra kerültek.

2017. augusztus 16. - Aláírásra került a Dante projekt támogatási szerződése

A Személyhajósok Szövetsége és a Széchenyi Programiroda megkötötte azt a támogatási szerződést, amely lehetővé tette, hogy elkezdjük az érdemi munkát a hajózás adminisztratív korlátainak lebontására irányuló Dante projektben.

2017. Nyár – Átvettük a Magyar Hajózási Országos Szövetségtől a Dante pályázat koordinálását

Az év elején elindult a Dante Pályázat, melyet társszervezetünk a MAHOSZ menedzselt a nyár elejéig, azonban egy kisebb technikai ok miatt lemondott Pro Danube International szervezet által életre hívott és koordinált DANTE projekt, melynek célja a Duna és hajózható mellékfolyóin jelentkező adminisztratív terhek azonosítása és leküzdése a privát szektor és a felelős hatóságok együttműködésével. A projektpartnerek az akadályokra válaszul adott megfelelő példákkal és iránymutatásokkal kívánnak előállni a hatékony víziközlekedési adminisztráció érdekében. A projekt sikeres végrehajtásának egyik kulcsfontosságú eleme a transznacionális hajózási probléma bejelentő eszköz, mely a víziutat használók tapasztalatait hivatott gyűjteni. Szervezetünk két éven át részt vesz a munkában. A pályázat kifutása 2019 június 31.

2017. Nyár – Szervezetünk a Személyhajósok Szövetsége (SZHSZ) a Magyar Belvízi Fuvarozók Szövetségével (MBFSZ) közösen megtartotta a Dante pályázat kerekasztal beszélgetését...

...a dunai víziút szabályozó hatóságok és víziút felhasználói között 2017.07.12-én Budapesten a Kláris Irodahajón. A megbeszélést Búza Bence az MBFSZ projektvezetője moderálta. A köszöntőt Bencsik Attila az MBFSZ elnöke tartotta, melyben rámutatott a kommunikáció fontosságára a hatóságok és a felhasználók között. Bencsik elnök úr példákon mutatta be a költségcsökkentés jelentőségét a belvízi fuvarozok és a személyhajós cégek idő, és költségcsökkentése érdekében.
Ezt követően Rafael Róbert a Pro Danube International (PDI) Senior Projekt Vezetője ismertette a Dante projektet, egészen a munkacsomagok mélységéig, valamint visszatekintett a történelemben, az előző 20-évre is. Kihangsúlyozta az egy „folyó, egy szabályrendszer” elmélet hatásosságat is.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot (NFM) Gerencsér Zsolt referens úr képviselte, aki a jelenlevőknek ismertette a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) megszűnése utáni időszakot, az átalakulással járó nehézségeket, és a hatóság új szervezeti egységének a struktúráját.
Mező Gergely a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (RSOE) projekt menedzsere a RIS alkalmazásokat mutatta be a jelenlevő hallgatóságnak. Mező úr fókuszállt azokra a webes, és mobiltelefonos alkalmazásokra és azokra a fejlesztésekre, melyeket az RSOE fejlesztett az elmúlt években, ezzel felzárkózva és több ízben megelőzve számos európai tagországot az infókommunikáció területén.
Major Ernő a Magyar Hajózási Országos Szövetség (MAHOSZ) projekt vezetője ismertette a Magyarországon közlekedő hajók bejelentkezési kötelezettségét nevezetesen a 005/Du/2016 értelmezését és jelentőségét a gyakorlatban. A rövid kávészünet után felszólalt még Máté Tamás Igazgatásrendészeti Osztályvezető, rendőr százados, Magyar Levente a Budapesti Fővárosi Kormányhivatal Közlekedési Főosztályának kikötői referense, valamint Bíró Péter vezérigazgató Nemzetközi Innovációs-, Green Plus és Éghajlatvédelmi menedzser Biofriendly üzemanyag tesztelési szakértő is.

2017. augusztus 20. - Ismét lesz hajós-repülős ünnepi bemutató

Szövetségünk tagsága - a kormány felkérésére - részt vesz az augusztus 20-ai ünnepségek rendezvényein. A hajók - bár röviden, de talán látványosan - 10 óra után lesznek láthatók a parlament közelében. További részletek a Kormány weboldalain találhatók.
Célunk annak jelzése, hogy a hajózás élt, él és élni fog. Jelezni kívánjuk, hogy a hajós pálya nyitva áll mindenki számára, aki szereti a szabadságot, az olyan munkát, amely nem köt íróasztalhoz, a természet kellős közepén történik, nem ismer határokat, kreativitást kíván, kedvező az időbeosztása, és nagyon is férfias munka (de azért elhivatott hölgyeknek is ajánlott - már több magyar hölgy rendelkezik a legmagasabb hajóvezetői képesítésekkel). Honfitársaink már egész Európát benépesítették magyar hajósokkal, azaz van járt út az újonnan érkezőknek is és van azoknak is, akik már inkább itthon szeretnék folytatni karrierjüket. A hajós hivatás nagyon szerethető, örök szerelem azoknak, akik megtalálják önmagukat benne.

2017. április 16. - Kirajzás

Ebben az évben is a SzemélyhajósokSzövetsége tagjai adják a gerincét a tavaszi szezonkezdetet megünneplő rendevénynek, amely a MAHOSZ szervezésében április 16-án 14 órától kezdődik. A rendezvényre az interneten várjuk az érdeklődők jelentkezését és a hagyományosan vendégül látott gyermek intézmények kis lakóit is.

2017. március - Tárgyalás a Magyar Tutisztikai Ügynökséggel

Szövetségünk felvette a kapcsolatot a Magyar Turistikai Ügynökséggel azzal a céllal, hogy segítsék töekvéseinket, elsődlegesen a jelenlegi helyzetben a rakpart átépítés kezelésében, majd a nagy állami rendezvények szervezésénél.

2017. január-március - Együttműködés a turista buszokat üzemeltető és turisztikai vállalkozásokkal

Szövetségünk tagjává vált a Magyar Turizmusért Szakmai Szövetségnek (MATUSZ), amelynek az idegenforgalmi szakma legnagyobb képviselői is tagjai. A MATUSZ javaslatcsomagot dolgozott ki a turizmus versenyképességének növelésére és a piacvédelemre a kormányzat és a főváros vezetői részére, amelynek aktív részesei voltunk, a személyhajózások és személyhajó kikötők érdekeinek megjelenítésével.

2017. január-május - Átépítés alatt a Carl Lutz rakpart

Ez év első félévében a nyári budapesti vízes világbajnokság kapcsán folyó átépítési munkálatok súlyosan érintik a fővárosban tevékenykedő személyhajózások túlnyomó többségét. Számos kikötőhelyünk nem közelíthető meg a turistabuszok és az utasok számára. A munkálatok a korábbi megállapodásokkal szemben más szervezési megoldással folynak, ami érdekeinket sérti. Kértük mindkét térségben érintett önkormányzat segítségét a kikötőinkhez érkező turistabuszok ideiglenes parkolási megoldására, de eddig csak a XIII. kerületi önkormányzattól kaptunk - korlátozott mértékű, de hasznos - segítséget. Az V. kerületi önkormányzat néhány napja biztosított hathatós támogatást a nehézségeink csökkentésére és a közeljövőben a parlament házelnökét is kérjük segítségül egy kis terület ideiglenes használatához.
Hasonló módon kezdeményeztük a Főváros illetékes vezetőivel a rakpart jövőbeni működésével kapcsolatos konzultációt, amelyre remélhetőleg hamarosan sor kerül.

2017. január - Új jövedéki törvény

A parlament még tavaly nyáron elfogadta az új jövedéki törvényt (2016. évi LXVIII. törvény - Jöt), amelynek novemberben megjelent a végrehajtási rendelete is (45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet). A törvény hatályba lépését azóta több alkalommal is halasztották, de hamarosan hatályba lép. A korábbi bizonytalanságot sikerült egyértelműsíteni (kezdeményezésünkre) és így a hajózással kapcsolatos korábbi szabályozás (kedvezmény) az üzemanyag adójának visszatérítéséről, ill. a jelölt üzemanyag alkalmazásáról továbbra is hatályban marad (Jöt. 112. §; NGM rendelet: 72. §). Új elem, hogy a kedvezményből korábban kizárt úszómunkagépek is részesülnek a továbbiakban abból.

2017. január - A Szövetség négy új taggal bővült

2016 őszén négy szervezet jelezte azt, hogy tagja kíván lenni a Szövetségnek, amelyet az Elnökség egyhangúlag támogatott és január 1-ével a
- Balatoni Hajózási Zrt.
- MAHART Magyar Hajózási Zrt.
- Armada Budapest Hajózási Kft.
- Kláris Irodahajó Kft.
vált tagjává Szövetségünknek. Új tagjainkat ünnepélyes keretek között fogadtuk sorainkba. Tagságunk jelentősen erősödött az új tagokkal és ma már nem csak a fővárosban, hanem a Balaton térségében is törekszünk a közös érdekek hatékony érvényesítésére. Jelenlegi tagságunk összetétele tükrözi a magyar személyhajózási piac jellemzőit, megtalálható közöttük a két legnagyobb állami hajózási társaság, a nagy magánvállalkozások, nagy vagyongazdálkodó, néhány hajós kis vállalkozások és művészeti tevékenységet támogató vállalkozás, valamint muzeális hajókat istápoló alapítvány.
Jelenleg is folyamatban van több jelentkező belépése a Szövetségbe, ami jól mutatja azt, hogy törekvéseink, kezdeményezéseink és eredményeink vonzóvá tették a Szövetségi tagságot.

2016. április 17. - Tavaszi kirajzás, személyhajók felvonulása

A MAHOSZ és a Személyhajósok Szövetsége tagsága ismét kezet nyújt azoknak, akik érdeklődnek a hajózás iránt, vagy a főváros legszebb részein történő hajózás élményét szeretnék átélni. A személyhajózás fő szezonjának kezdetén a hazai személyhajózások szeretnék megmutatni magukat és jelezni azt, hogy a víz, a hajózás elválaszthatatlan része az emberi élettérnek. A belvízi (folyami) hajózás résztvevői hagyományt kívánnak termteni azzal, hogy a szezonkezdetkor minden évben ingyenes sétahajózásra hívják az érdeklődőket és a hátrányos helyzetű gyermekeket. Ezt tesszük idén is, amely rendezvényre szeretettel várjuk t. utasainkat. További részletek erre a linkre kattintva érhetők el.

2016. február 27. - Hagyományos hajós és repülős bál

Felhívjuk t. hajós kollégáink és a hajós társaságok, partner szervezetek figyelmét, hogy ismét megrendezésre kerül a hagyományos Hajós-repülős bál az Európa motoros fedélzetén.
A bálon találkozhatnak az ágazat magas beosztású vezetőivel, ritkán látott hajós kollégákkal, partnerekkel kellemes körülmények között.
Részletesebb tájékoztatás ezen az oldalon olvasható.
Várunk szeretettel mindenkit, aki a hajózást műveli, kedveli vagy megismerni akarja. Hagyományaink megőrzése is építi a hajózás fellendülésének lehetőségét.

2016. január 29. - Munkabizottság kezdte meg működését a MAHOSZ kereteiben

A MAHOSZ elnöksége döntése alapján külön munkabizottság foglalkozik a továbbiakban a Szövetség kezdeményezéseivel, esetleges megújításával, a hatékonyabb érdekérvényesítés erősítésére.

2015. december - Változások a jogszabályokban

Több éves meggyőző munkánk eredményeként a jogalkotó módosította a hivatásos belvízi hajósok orvosi alkalmassági vizsgálatának rendjét. A továbbiakban a belvízi hajósnak a pályára lépéskor, magasabb (más orvosi vizsgálati szintű) képesítéshez jutás előtt, majd 50 éves korától kell több alkalommal orvosi alkalmassági vizsgálatot végeztetnie.
További részletek...

2015 május - Ismét a Parlament előtt látogatható a Lajta monitor

Szövetségünk az alábbi figyelemre méltó tájékoztatást kapta a Zoltán Gőzös Közhasznú Alapítványtól:
"Engedje meg, hogy meginvitáljuk Magyarország legrégebbi folyami hadihajójának nyilvános bejárására. 2015. május 1-jétől a Lajta Monitor ismét elérhetővé válik a nagyközönség számára. A különleges hadihajó alacsony hajótestének, ívelt fedélzetének és hatalmas lövegtornyának látványa igazi kaland kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Ismerje meg a Lajta Monitort és olvassa el a részleteket ide kattintva.
Várjuk szeretettel a Lajta Monitor hadihajón!
Üdvözlettel,
a Zoltán Alapítvány csapata"

2015. március 7. - Hajós- és Repülős Bál a MAHOSZ védnökségével

Immáron 4. alkalommal találkoznak a hajósok és a repülősök az Európa hajó fedélzetén, hogy megünnepeljék a két szakma sikerét. A hagyományhoz híven idén is március első szombatján tartjuk meg a bált, 2015. március 7-én 19 órától.

Az alábbi linken keresztül lehet regisztrálni a Hajós-és Repülőbálra, valamint a menü, programterv is itt található meg:

europahajo.hu/hrb2015

2014. október 16. - Konferencia a logisztikai szektort érintő fejlesztési lehetőségekről, forrásokról

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Non-profit Kft. a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társasággal, a Logisztikai Egyeztető Fórum (amelynek a MAHOSZ is tagja) szakmai támogatásával konferenciát szervez a logisztikai szakterületet érintő fejlesztési elképzelésekről, a formálódó pályázatokról és a kapcsolódó európai uniós irányelvekről. A program a csatolt dokumentumban tekinthető meg. A meghívó szövege, részletes program és az online jelentkezési felület itt található.

2014. július 18. - Hatályba lépett "A nemzeti fejlesztési miniszter 33/2014. (VII. 15.) NFM rendelete a hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet módosításáról"

Közel egy évig tartó egyeztetések után a MAHOSZ kezdeményezése alapján és számos kompromisszum eredményeként a jogalkotó kihirdette a hajózási díjak egy részét reálisabb mértékre csökkentő rendeletét (Magyar Közlöny 95. száma - 33/2014.NFM rendelet). Az egyeztetések elhúzódása jelentős károkat okozott a magyar gazdaságnak és elsősorban a hajózási iparnak. Azok a cégek és személyek, akik fennmaradása, megélhetése került veszélybe a magas díjak miatt jelentős számban vonultak ki az országból. Tovább...

2014. augusztus 23. - Nagyszabású "Ironman" verseny kerül megrendezésre az alsó rakpartokon

A Triatlon Szövetség - amellyel a MAHOSZ és a Személyhajósok Szövetsége képviselői is egyeztettek - az alábbi tájékoztatást adta ki... Tovább...

2014. május 21. - Szövetségünk megtartotta beszámoló közgyűlését

A közgyűlés elsődlegesen a közeljövő feladatait tárgyalta meg a 2013. évi beszámoló mellett, továbbá néhány fontos döntést hozott. Ide kattintva tekinthető meg a közgyűlés jegyzőkönyve.

2014. szeptember 10-12. - A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hetedik alkalommal rendezi meg az Európai Belvízi Hajózási Konferenciát

Felhívjuk t. Tagjaink és az Érdeklődők figyelmét a BMGE által szervezett hajózási tárgyú rendezvényre, amelynek két dokumentumát e helyről (1.; 2.) tesszük elérhetővé.

2014. május 6. - KöViM-rendelet módosítások

Módosult a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV.27.) KöViM, a hajók műszaki előírásairól szóló 13/2001.(IV.10) KöViM rendelet (Szemleszabályzat), valamint egy-egy elemben a Hajózási Szabályzat és a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESzCsM együttes rendelet. Tovább...

2014. április 17. - Közgyűlések

A Személyhajósok Szövetsége április 17-én közgyűlést tartott, amelyen a következő döntéseket hozta:

 • a külső körülmények jelentős változásának kezelhetősége érdekében módosította az elnökség összetételét, amely április 17-étől a következő:
  • elnök: Varga Zsolt
  • főtitkár: Horváth Imre
  • főtitkár-helyettes: Kozma Tibor
  • titkár: Sztankó Attila
  • titkár-helyettes: Hudacsek Balázs
  • speciális feladatokkal megbízott elnökségi tag: Spányik Gábor
 • a közgyűlés köszönetet mondott Szalma Botond úrnak, több mint öt éven át végzett eredményes elnöki tevékenységéért
 • elfogadta a Dunagyöngye Kft. bejelentését a tagsági jogviszony megszűntetésére vonatkozóan és tiszteletbeli taggá választotta Szabó Tibor urat.

A Szövetség beszámoló közgyűlését május 21-ére tervezi, amelyről - véglegesítést követően - a t. Tagságot elektronikus levélben küldött meghívóval értesíti.

2014. március 1. - Ismét megrendezésre kerül a Hajós-Repülős Bál

Az Európa cégcsoport az alábbi tájékoztatást tette közzé: "Ismét találkoznak a hajósok és a repülősök az Európa Hajó fedélzetén, hogy együtt ünnepeljék a két szakma eredményeit. A program ezúttal időutazás lesz, melynek során a résztvevők a múltból indulnak, a jövőbe utaznak - és talán a jelenben érnek partot.
Olvassa el a programtervet, és kérje ki beszállókártyáját még ma!
Önnek is lapulnak a polcain értékes fotók a magyar dunai hajózás történetéből? Kérjük, hogy feltétlenül ossza meg velünk, mert a legjobb fotókat a Hajós-Repülős Bálon be fogjuk mutatni.
A közös képtárat itt találja!
Várjuk szeretettel a Hajós-Repülős Bálon 2014. március 1-jén!
"
A rendezvényt és annak céljait a MAHOSZ, mint a hajós társaságok túlnyomó többségének érdekképviseleti szervezete is támogatja.

2014. február 1. - Módosul a csónak meghatározása, ezzel a nyilvántartási és képesítési követelmények

A Parlament 2014. március 1-ei hatállyal módosította a csónak definícióját, ezzel bővítette az úszólétesítmények (vitorlás- és motorcsónak) azon körét, amelyek nem kötelezettek nyilvántartásba vételre, ezzel nem kell vizsgáztatni a hatóságnál, és nem kell vezetésükhöz képesítés. Az új definíció a következő:
"(3. csónak: a hajónak, kompnak, vízi sporteszköznek nem minősülő) „b) szélerővel vagy gépi berendezéssel hajtott vízijármű, amelynek hossza a 7 métert, névleges vitorlafelülete a 10 m2-t nem éri el, vagy motorteljesítménye legfeljebb 7,5 kW, ide nem értve az építése, berendezése és felszerelése alapján vízen való közlekedésre nem szolgáló úszóeszközt;"

2014. január 28. - Megtisztelő és bíztató minősítés a fővárosi kikötők üzemeltetőinek

Budapest elnyerte egy amerikai turizmusra szakosodott lap elismerését a kikötői szolgáltatások terén. Ilyen címeket nem osztogatnak teljesítmény nélkül. Ezek az információk, ezek a minősítések számos turistát vonzhatnak Budapestre, jó hírét keltik az országnak és a fővárosnak. Gratulálunk azoknak a tagjainknak, akik munkájukkal ezt a szép eredményt elérték.
Ugyanakkor féltjük ezt a nehezen megszerzett elismerést attól a folyamattól, ami a fővárosi kikötők körül az utóbbi két évben zajlik. Kérjük mindazokat, akik a kikötők kérdésében döntési helyzetben vannak/lesznek, hogy ezt a tényt ne hagyják figyelmen kívül és most már jól látható eredményeink alapján a döntéshozatalban vegyék figyelembe (ténylegesen) az ilyen eredmény elérésére képes cégek, szakembereik és érdekképviseleteik véleményét, javaslatait.

2013. december - SOS Gyermekfalu

Szövetségünk az augusztus 20-ai hajófelvonulás kapcsán utasainktól összegyűjtött, és azt jelentős összeggel kiegészített adományt adott át az SOS Gyermekfalunak. Az évértékelőn képviselőink is jelen voltak, láthatták, hogy jó helyre került a pénz. Az SOS Gyermekfalu az alábbi értékelést küldte meg Szövetségünknek: Tovább...

2013. augusztus 20. - Sikeres Hajófelvonulás

A MAHOSZ, a Személyhajósok Szövetsége idén is megszervezte az ünnepi Hajófelvonulást. Az idei felvonulás különlegessége a néhány nappal korábban meghirdetett ingyenes hajózás, amelyen - a hagyományos vendégek, azaz az állami gondozásban élő 910 gyermekkel együtt - több ezren vettek részt. Tovább a teljes cikkhez...

2013. augusztus 20. - Hajófelvonulás és meglepetés az ünnepen

A korábbi évek hagyományait folytatva a hajózási vállalatok, elsősorban a személyhajósok ismét megmutatják magukat a nagyközönségnek. Ebben az évben - mivel nem lesz állami rendezvény a tűzijátékon kívül a Dunán - annyiban változtatunk a korábbi gyakorlatunkon, hogy a - ma már állami - intézményekben élő gyermekek ingyenes élményhajózása mellett a nagyközönség számára is meglepetést tervezünk. Erről rövidesen további információval szolgálunk. Várunk minden érdeklődőt a Duna-partra 10 órától 11.30 óráig a Margit-híd és a Lánchíd között. A rendezvény leglátványosabb eleme - zárókép - a Parlament előtti vízterületen lesz látható. Itt szeretnénk felhívni a közvélemény és a döntéshozók figyelmét is arra, hogy a hajózás nehéz időket él meg, de élni akar és tud, munkahelyeket kínál, várja az utánpótlást, akik munkájuk kapcsán is világot láthatnak, kedvező egzisztenciális feltételeket érhetnek el, munkájukat természetközelben végezhetik, jó levegőn, a szabadság élményével, de "embert kívánó" feladatokkal.

Meglepetésünkről a következő weboldalon adunk részletes tájékoztatást: www.hajosunnep.hu

2013. július 22. Megünnepeltük a nándorfehérvári győzelem 557. évfordulóját

Szövetségünk hajói is részt vettek a történelmi győzelem évfordulójának ünnepén, amelyről képes beszámolót készítettünk (innen nyitható).

2013. július 22. Hatályba lépett a HSZ és a Képesítési rendelet módosítása

Július 22-i hatállyal módosultak három jogszabály rendelkezései, amelyek közül szélesebb kört a címbeli két rendelet érint. A fontosabb változások ide kattintva olvashatók.

2013. május 23. - Közgyűlést tartott a Szövetség

Szövetségünk május 23-án a Kossuth Múzeumhajón tartotta közgyűlését. A megjelentek elfogadták a 2012-ről szóló beszámolót és 2013. évi tervet, valamint az elnökség beszámolóját a fővárosi kikötőtervekkel kapcsolatos tárgyalásokról, tevékenységről. A közgyűlés a további minél hatékonyabb érdekérvényesítést tűzte ki az elnökség elé feladatként.
Az elnökség tagjaink köz felvette a Legenda Kft.
A közgyűlésen a korábbi elnökség mandátumának lejárta miatt tisztújítás történt, amelynek eredményeként a korábbi elnökség helyébe a következő elnökség lépett:

 • Szalma Botond, elnök
 • Horváth Imre, főtitkár,
 • Kozma Tibor, főtitkár-helyettes,
 • Varga Zsolt, titkár,
 • Sztankó Attila, titkár-helyettes,
 • Spányik Gábor, speciális feladatokkal megbízott elnökségi tag.

2013. május - Uniós kérdőív a hajózási képesítések közösségi szabályozásáról

Rövidesen (június 21-én) lezárul a véleményezési lehetőség az Európai Unió hajózási képesítésekről szóló irányelvének kapcsán kiadott kérdőívén. Minden szakembert biztatunk arra, hogy fejtse ki véleményét, amit közvetlenül (on-line) is rögzíteni lehet az Unió munkabizottságának weboldalán, vagy a BME szakértői által lefordított kérdőív beküldésével (a kérdőív letölthető az uniós honlapról, a lap alján).

2013. május 15. - Uniós kérdőív a hajózási képesítésekről

Már korábban jeleztük t. Tagjainknak és az Érdeklődőknek, hogy az EU megújítja a belvízi hajósok képesítéseire vonatkozó szabályozását. Jelenleg a vélemények bekérése folyik, amelyre kérdőívet bocsátottak ki. A kérdőív angol nyelvű, ezért azok véleményalkotásának megkönnyítésére, akik ezen a szinten nem beszélik az angolt már korábban is nyújtottunk egy egyszerűsített fordítást, most azonban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Repülőgépek és Hajók Tanszékének jóvoltából teljes magyar fordítást használhatnak a véleményüket megfogalmazók.

Korábbi híreink

© SZHSZ | Design & webmaster: Folyamhajo.hu