2015. december - Változások a jogszabályokban

Több éves meggyőző munkánk eredményeként a jogalkotó módosította a hivatásos belvízi hajósok orvosi alkalmassági vizsgálatának rendjét. A továbbiakban a belvízi hajósnak a pályára lépéskor, magasabb (más orvosi vizsgálati szintű) képesítéshez jutás előtt, majd 50 éves korától kell több alkalommal orvosi alkalmassági vizsgálatot végeztetnie. A rendelet vonatkozó szövege a következő:

"4. § (1) A hajózási szolgálat ellátásához szükséges egészségi alkalmasságot vizsgálni kell
a) a hajós, .... szolgálati könyv kiállításához,
b) gépüzemi szolgálatból fedélzeti szolgálatba, illetve segédszolgálatból gépüzemi vagy fedélzeti szolgálatba való áthelyezés (beosztás) előtt,
c) a hajózási szolgálat ellátására vonatkozó első munkaviszony – vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony – létesítését követően a (4) .... bekezdésben meghatározott időszakonként,
d) hajózási oktatási intézménybe való felvétel előtt.
......
(4) Belvízi úszólétesítményen fedélzeti szolgálatot, gépüzemi szolgálatot vagy segédszolgálatot teljesítő személynél az egészségi alkalmasság vizsgálatát:
a) -
b) ötvenedik életévének betöltése után háromévenként,
c) hatvanötödik életévének betöltésekor, majd azt követően évenként
kell végezni.
"

Felhívjuk hajós kollégáink és az őket foglalkoztató cégek illetékes vezetőinek figyelmét, hogy szintén változott a hajózási képesítésekről szóló rendelet is, amelyből a belvízi hivatásos hajós vizsgákra készülők esetében van jelentősége annak, hogy a vizsga valamennyi szükséges feltételét a vizsga napja előtt legkésőbb 5 munkanappal kell teljesíteni, és ha ekkor hiányosság van, akkor már csak egy következő vizsgaidőpontban lehet csak vizsgázni. Ez kedvezőbb is (a vizsgához közelebbi a véghatáridő), ugyanakkor szigorúbb is, mert nincs lehetőség ezen belül hiánypótlásra.

Vissza a híroldalra

© SZHSZ | Design & webmaster: Folyamhajo.hu